top of page

JJ Eiendom er et familie-eid selskap, grunnlagt i 1980 under navnet Kjell Finnestad AS.
Selskapet ble i 2011 omgjort til JJ Eiendom, eid og driftet i sin helhet av Kjell Jan Finnestad.

 

I 2017 ble driftsselskapet Total Bolig & Næringsservice AS tatt inn i konsernet, som et naturlig tilskudd for driften.

Dette driftes i dag av hans eldste sønn, Stian.

 

Kjell Jan's yngste sønn, Espen, overtok i 2023 den daglige driften av JJ Eiendom AS.
Kjell Jan sitter fortsatt som arbeidende styreleder i JJ Eiendom AS, og fungerende direktør i JJ Gruppen AS.

 

Vår målsetning er langsiktige investeringer, med hovedfokus på næringseiendom.
Ved å tilrettelegge for leietaker sikrer vi effektiv å lønnsom drift for begge parter.

 

Espen Finnestad

Daglig Leder

+47 918 18 018

Stian Finnestad

Driftsansvarlig

+47 456 90 849

Investeringer

50% Eierandel

100% Eierandel

Sola Golf

Sponsor

Viking Fotball

Investor

Randaberg Golfklubb

Sponsor

bottom of page